Karin Schrage | 06 50 40 77 17

Praktijk voor psychotherapie Karin Schrage

De praktijk is gevestigd in Apeldoorn en biedt Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (SGGZ). De praktijk richt zich op cliënten vanaf achttien jaar die al wat langer last hebben van psychische klachten en bij wie mogelijk eerdere kortdurende behandeling te weinig resultaat heeft gehad. Vaak denken mensen liefst zo weinig mogelijk aan pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden. Ze leven ermee ‘tot het niet meer gaat’. Dat kan zijn na een stressvolle periode of een ingrijpende gebeurtenis. Soms is er sprake van een opeenstapeling van psychische problemen door het leven heen.

Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit individuele psychotherapie, eventueel aangevuld met andere behandelingsvormen. Soms is het wenselijk als familie en/of de partner bij de behandeling wordt betrokken.  Soms is het wenselijk om aanvullend ook een andere hulpverlener in te schakelen. Bijvoorbeeld een psychiater als er medicatie nodig is. Of een haptonoom als problemen juist beter via het lichaam doorgewerkt kunnen worden. Behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekostenverzekering. Hiervoor zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

CV en werkwijze

Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut. Als diagnosticus en behandelaar heb ik speciaal aandacht voor de vroege kinderlijke ontwikkeling van de cliënt en gemis of trauma’s die in de vroege jeugd zijn ontstaan.

In psychiatrisch ziekenhuis Langeveld (Noordwijkerhout) werkte ik tien jaar met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Vanaf 1996 werk ik als vrijgevestigde klinisch psycholoog/ psychotherapeut in mijn eigen psychotherapie praktijk.

In behandelingen maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken zoals psychodynamische psychotherapie, EMDR en mindfulness. Steeds met aandacht voor meestal lang bestaande negatieve gedachtenpatronen en inperkende aannames over het leven. Het ontwikkelingsproces bewaak ik actief en streef daarbij steeds weer naar de meest efficiënte mix van behandeltechnieken gedurende elke fase van behandeling.

Lidmaatschap beroepsverenigingen: NVP, LVVP en Psyzorggroep Overgelder. Specialistische verenigingen: EMDR, NVRG  en NVGP .

Kamer van Koophandel: 34315481.