De Praktijk is gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Pagina bijgewerkt op 21-08- 2023.

Zilveren kruis verzekerden kunnen zich de rest van 2023 niet meer aanmelden vanwege een ontoereikend omzetbudget.

Praktijk voor psychotherapie Karin Schrage

De praktijk richt zich op cliënten vanaf achttien jaar die al wat langer last hebben van psychische klachten en bij wie mogelijk eerdere kortdurende behandeling te weinig resultaat heeft gehad. Vaak denken mensen liefst zo weinig mogelijk aan pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden. Ze leven ermee ‘tot het niet meer gaat’. Dat kan zijn na een stressvolle periode of een ingrijpende gebeurtenis. Soms is er sprake van een opeenstapeling van psychische problemen door het leven heen. Aangezien opgestapelde problematiek, vaak samengaand met scheefgroei in de persoonlijkheids­­structuur en vaak samengaand met doorstane psychotraumata complex is, wordt uitsluitend behandeld in de Gespecialiseerde GGZ.

Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit individuele psychotherapie. Soms is het wenselijk om aanvullend ook een andere hulpverlener in te schakelen. Bijvoorbeeld een psychiater als er medicatie nodig is. Of een haptonoom als problemen juist beter via het lichaam doorgewerkt kunnen worden. Behandeling wordt vergoed uit het basispakket van de ziektekosten­verzekering. Hiervoor zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

CV en werkwijze

Ik ben BIG geregistreerd klinisch psycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut. Als diagnosticus en behandelaar heb ik speciaal aandacht voor de vroege kinderlijke ontwikkeling van de cliënt en gemis of trauma’s die in de vroege jeugd zijn ontstaan.

In psychiatrisch ziekenhuis Langeveld (Noordwijkerhout) werkte ik tien jaar met mensen met persoonlijkheids­problematiek. Vanaf 1996 werk ik als vrijgevestigde klinisch psycholoog/ psychotherapeut in mijn eigen psychotherapie praktijk.

In behandelingen maak ik gebruik van verschillende behandel­technieken zoals psycho­dynamische psychotherapie, shamatha meditatie en EMDR. Steeds met aandacht voor meestal lang bestaande negatieve gedachten­patronen en inperkende aannames over het leven. Het ontwikkelings­proces in behandeling wordt actief bewaakt en bijgestuurd. Daarbij streef ik naar de meest efficiënte mix van behandeltechnieken gedurende elke fase van behandeling.

Lidmaatschap beroepsverenigingen: NVP, LVVP. Specialistische verenigingen: VEN, NVGP.

Kamer van Koophandel: 34315481.