Karin Schrage | 06 50 40 77 17

Vergoeding

Financiering door zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Hiertoe zijn GGGZ-contracten met alle verzekeraars afgesloten. Wel wordt aan het eind van behandeling het verplichte eigen risico (en het eventueel gekozen verhoogde eigen risico) door de zorgverzekering in rekening gebracht.

Behandeling wordt niet per zitting gedeclareerd, maar per algehele behandeling of per jaar. Dit gebeurt in een door overheid en zorgverzekeraars gekozen systeem: DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

In 2022 verandert de financiering van de GGZ. Lees hiervoor:

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP

Onverzekerd zorgproduct

Sommige diagnoses worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Voorbeelden daarvan zijn rouwproblematiek, relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Als dit aan de orde is, wordt dit in de intake met u besproken. U dient dan zelf uw behandeling te betalen.

Private financiering

Betaalt u liever zelf uw behandeling, dan is dat mogelijk. U heeft in dat geval geen verwijzing nodig. Betaling vindt plaats conform de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door de LVVP. De betalingsvoorwaarden zijn ook in de praktijk aanwezig. Vraagt u hier gerust om.

Tarieven 2021: € 110,= per individuele zitting.

Afmelden voor een zitting

Mocht u een keer niet op de afgesproken tijd kunnen komen, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Alle gesprekken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt in rekening gebracht à raison van €100,=. Deze factuur dient u dan zelf te betalen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.