Vergoeding

Financiering door zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekosten­verzekering. Hiertoe zijn GGZ-contracten met alle verzekeraars afgesloten. Wel wordt het verplichte eigen risico (en het eventueel gekozen verhoogde eigen risico) elk jaar door de zorgverzekering aan u in rekening gebracht.

Behandeling wordt per verrichting rechtstreeks aan uw verzekeraar in rekening gebracht, tenzij u er voor heeft gekozen behandeling zelf te betalen. Vanaf 2022 wordt uw behandeling gefinancierd volgens het Zorgprestatie­model. Op uw facturen ziet u drie mogelijke verrichtingen:

Behandeling: ingeplande zittingen, emails, telefoongesprekken.
Diagnostiek: intakegesprekken, vragenlijsten, tussentijdse evaluaties en slotevaluatie.
Overleg met derden: inhoudelijk overleg over uw behandeling met andere zorgverleners.

Zittingen (intakes, diagnostiek en behandeling) duren tot doorgaans 60 minuten. Het financierings­systeem houdt rekening met kleine tijdsmarges van maximaal een kwartier. Administratie (verslaglegging) is in de tarieven verwerkt. Als er meerdere verrichtingen plaatsvinden op één dag (bijv. meerdere emails op een dag worden gelezen/verstuurd, of een zitting en een email) dan wordt de bestede tijd opgeteld en als één consult gedeclareerd.

Mocht u nog vragen hebben, leest u dan:
Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP

Onverzekerd zorgproduct

Sommige diagnoses worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Voorbeelden daarvan zijn rouwproblematiek, relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Als dit aan de orde is, wordt dit in de intake met u besproken. U dient dan zelf uw behandeling te betalen.

Private financiering

Betaalt u liever zelf voor uw behandeling, dan is dat mogelijk. U heeft in dat geval geen verwijzing nodig. Betaling vindt plaats conform de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld door de LVVP. De betalingsvoorwaarden zijn ook in de praktijk aanwezig. Vraagt u hier gerust om. Tarieven 2022: €115,- per individuele zitting.

Afmelden voor een zitting

Mocht u een keer niet op de afgesproken tijd kunnen komen, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Alle gesprekken die binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt in rekening gebracht à raison van €100,-. Deze factuur dient u dan zelf te betalen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.