Karin Schrage | 06 50 40 77 17

Voor wie

In de Praktijk voor Psychotherapie Karin Schrage wordt hulp geboden aan volwassenen die last hebben van al langer bestaande klachten en bij wie mogelijk eerdere kortdurende behandelingen te weinig resultaat hebben gegeven. Vaak stapelen problemen en onverwerkte nare gebeurtenissen uit het verleden zich op. Ze kunnen dan op langere termijn leiden tot psychische klachten. Zeker als er in de vroege jeugd geen veilige gezinssituatie is geweest, kan een heftig belastende gebeurtenis of een stressvolle periode leiden tot een doorbraak van psychische klachten. Psychische problemen die in de kindertijd zijn ontstaan, geven een grotere kans op scheefgroei in de persoonlijkheidsontwikkeling. Dit kan tot problemen en klachten leiden op allerlei levensgebieden en door de gehele levenscyclus heen. Lees hier meer over in ‘1001 kritieke dagen‘. 

Klachten en probleemgebieden

  • depressieve klachten
  • angstklachten en dwangklachten
  • posttraumatische stressklachten. (Zowel klachten na recent trauma als klachten die ontstaan zijn door belastende ervaringen in de kindertijd.)
  • somatisch onbegrepen lichamelijke klachten
  • postnatale depressieve klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • problemen rond zelfbeeld en zelfwaardering
  • losmakings- en identiteitsproblemen
  • rouwproblematiek
  • levensfaseproblematiek